Psychologische hulp voor kinderen

In mijn praktijk bied ik kortdurende en laag drempelige behandeling bij zorgen over de ontwikkeling van uw kind.

U kunt zich als ouder zorgen maken over de ontwikkeling van uw kind. Ook kan het zijn dat uw kind zelf problemen aangeeft, waar u geen oplossing op weet. Het kan dan gaan om problemen in de omgang met vriendjes of vriendinnetjes of problemen op school. Maar ook kunt u denken aan thema’s zoals faalangst, gedragsproblemen, leerproblemen of problemen thuis. Bij Praktijk Gravenburg kunnen u en uw kind terecht voor het zoeken naar oplossingen. Na een intakegesprek maken we dan samen een plan voor aanpak.

Met ingang van 1 januari 2015 valt de psychologische hulp voor kinderen onder de zorg van de Jeugdwet. Deze zorg wordt door de gemeente vergoed. U heeft hiervoor een verwijzing van de huisarts nodig. Een verwijzing via een (jeugd-)arts of vertegenwoordiger van het CJG volstaat ook.
Praktijk Gravenburg heeft met de gemeenten uit Groningen en met de gemeenten uit Drenthe een contract afgesloten. U kunt bij de praktijk vragen naar de voorwaarden.

Heeft u geen verwijzing, maar heeft uw kind wel psychologische hulp nodig? Ook dan kunt u bij Praktijk Gravenburg terecht. U krijgt dan mogelijk geen vergoeding vanuit de gemeente en u zult de consulten zelf moeten betalen. Wij hanteren een laag tarief, namelijk € 65,00 per consult.

 

Voor het maken van een afspraak, klik hier voor contactgegevens