Diagnostiek

Soms heeft u een duidelijke vraag over waar de problemen van uw kind vandaan komen. Dit kan dan geformuleerd worden tot een onderzoeksvraag en Praktijk Gravenburg kan diagnostiek opzetten om uw onderzoeksvraag te beantwoorden. Bij onderzoeksvragen kunt u bijvoorbeeld denken aan;

  • Wordt mijn kind in zijn/haar functioneren op school gehinderd door faalangst?
  • Wat is het intelligentieniveau van mijn kind?
  • Welke competenties heeft mijn kind en welk vervolgonderwijs sluit hierop het beste aan?
  • De schoolprestaties van mijn kind blijven achter bij wat ik van hem/ haar verwacht. Hoe kan dit?
  • Mijn kind heeft op school veel moeite met concentratieproblemen, waar komt dit door en wat kunnen we er aan doen?
  • Mijn kind heeft al sinds groep 3 veel moeite met lezen en/of spellen. Is er sprake van dyslexie?

Het kan zijn dat uw kind al enkele schooljaren problemen heeft met leren lezen en/of spellen, maar dat de school u aangeeft dat uw kind niet in aanmerking komt voor vergoede dyslexiezorg. Praktijk Gravenburg kan u antwoord geven op de vraag of er bij uw kind sprake is van dyslexie. Het gaat dan om niet-vergoed dyslexieonderzoek. U zult (een deel van) het onderzoek zelf moeten betalen. In het geval van dyslexieonderzoek werkt Praktijk Gravenburg samen met Praktijk De Ezelsbrug. Hierdoor kunnen we een volledig dyslexieonderzoek voor een scherpe prijs aanbieden.

 

Voor alle onderzoeken geldt dat u de kosten van het onderzoek zelf zult moeten betalen. In enkele gevallen zal een vergoeding wel mogelijk zijn, bijvoorbeeld wanneer er duidelijke problemen zijn in het welzijn van uw kind. In dat geval heeft u een verwijsbrief van de huisarts nodig. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden van uw verzekeringsmaatschappij.

Voor meer informatie of aanmelding kunt u telefonisch of via een email contact opnemen met Praktijk Gravenburg.